Kocioł KRA-D z dolnym spalaniem

Kocioł z dolnym spalaniem KRA-D regulowany miarkownikiem ciągu powietrza, pracuje równomiernie utrzymując nastawioną temperaturę i osiąga spalanie bez dymowe, a zawartość tlenku węgla jest śladowa. Paliwami podstawowymi są: węgiel kamienny orzech i węgiel kamienny grysik. Paliwem zastępczym jest: brykiet z węgla kamiennego lub brunatnego, węgiel brunatny, drewno i jego odpady i odpady drewna połączone z miałem węglowym.

Kocioł KRA-D z dolnym spalaniem Schemat kotła KRA-D z dolnym spalaniem
 1. regulator temperatury
 2. drzwiczki zasypowe
 3. drzwiczki paleniskowe
 4. drzwiczki popielnikowe
 5. drzwiczki wyczystkowe
 6. przepustnica powietrza
 7. kanały dymowe
 8. rury opłomkowe
 9. komora spalania
 10. zasobnik paliwa
 11. otwór dotleniający
 12. ruszt wodny
 13. czopuch
 14. kier. przepływu spalin

Dobierając kocioł do powierzchni ogrzewanej należy: ilość metrów sześciennych pomnożyć przez 0,06 KW, lub kwadratowych przez 0,16 KW

PARAMETRY TECHNICZNO – EKSPLOATACYJNE KOTŁÓW KRA-D Z REGULACJĄ MIARKOWNIKOWĄ